K o n t a k t
Dziennik podawczy / Kadry
12 276 23 60
dz. administracji - wew. 32
dz. finansowy - wew. 33,35
dz. czynszu - wew. 34
gł. księgowa - wew. 40
dz. techniczny - wew. 38
kier. DT i AB - wew. 39
Fax
12 276 26 88
Dział techniczny
12 276 24 33
awarie po 1500
608 434 683
e-mail : biuro@pgm.skaw.pl
A D M I N I S T R A C J A
Poniedziałek :    800 - 1700
Wtorek :              800 - 1600
Środa :                 800 - 1500
Czwartek :          700 - 1500
Piątek :                700 - 1500
D Z I A Ł   T E C H N I C Z N Y
Pon-Pt                  700 - 1500


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Skawinie


ul. Bukowska 1
32 - 050 Skawina

NIP: 675 00 04 608
REGON: 351334574
KRS: 0000153034

e-mail: biuro@pgm.skaw.pl


Jak do nas dojechać?

Prezes Zarządu :
mgr inż. Łukasz Samborski